Logo HEG

Privacy

HORST ELECTRO GROSSIER

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) PRIVACYVERKLARING

Onze identiteit

Horst Electro Grossier VoF (kvk 20049310) en HEG Energy Systems BV (kvk 57397007) Kruisakkers 16 – 18 4613 BV Bergen op Zoom Telefoon : +31.164.241017 Website : www.heg.nl Email : info@heg.nl

Van wie bewaren wij de persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers en onze bestaande en potentiële relaties. Dit zijn natuurlijke personen, bedrijven en instellingen en hun medewerkers.

Hoe bewaren wij de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden digitaal op een beveiligde server bewaard. De beveiliging wordt permanent uitgevoerd door een externe systeembeheerder.

De persoonsgegevens die wij bewaren

Algemeen : Wij bewaren de persoonsgegevens alleen na toestemming van de betrokkene.

Wij bewaren de contactgegevens als naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, IBAN, KvKnummer, website- en emailadres. Daarnaast bewaren we de contactgegevens van de contactpersonen van onze relaties. Dit zijn de naam, geslacht en het door hen aan ons opgegeven emailadres en telefoonnummer. Van klanten die zich hebben geregistreerd op onze webshop, www.heg.nl/webshop, bewaren we behalve de eerdergenoemde contactgegevens ook de inlognaam en inlogcode. De inlogcode wordt versleuteld opgeslagen; de originele inlogcode is daardoor bij niemand, behalve bij de betrokken relatie zelf, bekend.

Het doel met welke wij de persoongegevens bewaren

Wij gebruiken de gegevens van onze relaties om met hen te communiceren. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om hen mailings via de post en via e-mail te sturen. Tevens gebruiken we de adresgegevens om producten te bezorgen of af te halen.

HORST ELECTRO GROSSIER

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING PRIVACYVERKLARING

Met wie wij de persoonsgegevens delen

Wij maken gebruik van een externe systeembeheerder en een webportaalontwikkelaar. Om de bedrijfsvoering te garanderen en de continuïteit daarvan te kunnen monitoren, te bewaken en de gegevens te beveiligen, hebben deze toegang tot de gegevens die op onze server staan.

De persoonsgegevens van onze afnemers kunnen worden gedeeld met onze leveranciers en vice versa, met het doel onze dienstverlening te optimalizeren. Ingeval van een mogelijk dispuut met of ingebreke blijven van onze relaties, kunnen we persoonsgegevens delen met accountants- en belastingadvieskantoren, juridisch adviseurs en overheidsinstellingen. Tevens delen we de gegevens met derden indien ons dat wettelijk wordt verplicht.

Wij maken voorts gebruik van verwerkers indien de continuïteit van onze onze bedrijfsvoering en onze dienstverlening dat van ons vereisen. Hierbij valt te denken aan accountants, creditcontrole –bedrijven en banken. Met de verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten die voldoen aan aan de eisen van de AVG.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie die als Functionaris Gegevensbescherming (FG) met het beheer van uw persoonsgegevens belast is.